Skriv ut

Teknik

Den rent brinnande eldstaden är hjärtat i Tulikivis täljstenskaminer. Den stora glasluckan och ugnens stålkonstruktion garanterar en snabb värmeöverföring till rummet redan från den första vedsatsen. Kaminens stomme består av täljsten, som långsamt avger den lagrade värmen ut i rummet i form av behaglig strålningsvärmne. Tack vare styrningen av förbränningsluften brinner lågorna länge även med en mycket liten vedmängd. Täljstenskaminernas lättaste modeller kan även monteras på golv som konstruerats i trä.

Ytmaterialet i underlaget ska dock bestå av obrännbart material. Material som duger för detta ändamål är till exempel en metallskiva eller täljstensplattor som monterats så att den samtidigt bildar ett nödvändigt gnistskydd framför och på sidorna av kaminen. Kontrollera alltid att fundamentet klarar av kaminens vikt.

Om täljstenkaminen monteras i ett hörn ska skorstenen alltid anslutas upptill. Kaminerna rekommenderas inte som huvudvärmekälla, utan är konstruerade för att fungera som stämningsskapare och extra värmekälla vid sidan av en annan uppvärmningsteknik, till exempel i hus med golvvärme. Täljstenskaminerna kan monteras i bostäder av olika storlek. Fundamentets bärförmåga bör dock alltid kontrolleras.

1. Luckan öppnas uppåt, vilket sparar plats. Tack vare tippfunktionen är glaset lätt att rengöra. Alla modeller finns även med sidohängd lucka.
2.Den automatiska luftinmatningen och -regleringen åstadkommer en vacker brasa.
3.Värmelagringsstenarna i modellen Kaita i12 ökar ugnens vikt och således också dess värmelagringskapacitet.
4. Värmen som lagras i täljstenshöljet frigörs i rummet i form av behaglig strålningsvärme.

5.Snabbvärme strömmar ut i rummet direkt när brasan börjar brinna.


Den värmelagrande massan i värmelagringspaketet jämnar ut stenytans temperatur och förlänger täljstenskaminens värmeavgivningstid. I tabellen visas stenytornas genomsnittliga temperaturer för täljstenskaminsmodellerna Kaita i11 och Kaita i12 med värmelagringspaket 2, när kaminerna eldats med en vedmängd enligt bruksanvisningen i 6 timmar.

Tulikivi-återförsäljare

Tulikivi-återförsäljare

Sök din Tulikivi-återförsäljare.

Klicka här

Kontakta Tulikivi

Beställ eller ladda ner broschyrer.
Sänd feedback till oss.