Styrenheter


Tulikivi Touch Screen-styrenhet kan monteras i torra och fuktiga utrymmen samt inne i bastun. Med en lättanvända styrenhet kan temperaturen i bastun justeras med en grads noggranhet och således spara energi. Lättanvänd, tydlig och stor text på displayen. Justering av temperaturen i stenmagasinet som specialegenskap. Bastuaggregaten kan också utrystas med styrenheter som är kompatibla med KNX-husautomationssystem.

Tulikivi Emotec


Elektronisk styrenhet med grafisk LCD-skärm för bastuaggregat. Programfunktionerna för belysning och för programmering av ett veckoschema är standard. Effektskalan är som standard upp till 10,5 kW och går att öka med hjälp av LSG-kontaktorboxarna.
Läs mer

Tulikivi Emotec

Tulikivi Emo kontaktorbox LSG 09


...
Läs mer

Tulikivi Emo kontaktorbox LSG 09

Theben Varia


Styrenheten Theben Varia kan kopplas till KNX-husautomationssystemet. Om ett KNX-husautomationssystem finns i huset är det inte nödvändigt att ha en separat styrenhet för bastuaggregatet. Styrcentralen har fuktighetsklass IP20.
Läs mer

Theben Varia

Tulikivi Emotouch


Elektronisk styrenhet med pekskärm för bastuaggregat. Funktion för programmering av ett veckoschema är standard. Hjälpfunktionerna finns på åtta språk. Effektskalan är som standard upp till 10,5 kW och går att öka med hjälp av LSG-kontaktorboxarna.
Läs mer

Tulikivi Emotouch

Tulikivi Touch Screen


Styrenhet för bastuaggregat Tulikivi Touch Screen är enkel att använda och har en tydlig pekskärm. Den kan installeras i torra och våta utrymmen samt i bastun.
Läs mer

Tulikivi Touch Screen