Vedeldning

Vedeldning är en naturlig uppvärmningsform. Vid förbränningen av ved frigörs samma mängd koldioxid i det naturliga kretsloppet som när träden förmultnar.

Ungefär 50 % av energiförbrukningen i ett hem används för uppvärmningen. Vattenuppvärmningens andel är c:a 20 % och resten dvs. c:a 30 % av energiförbrukningen i ett hem, användes för elapparater i hushållet och till belysningen. Det är alltså inte möjligt att ersätta elförbrukningen helt med vedeldning. Vedeldning är ett säkert alternativ. En ackumulerande ugn fungerar oberoende av stormar, elavbrott och andra distributionsproblem. 

I över en miljon skandinaviska småhus finns en eldstad. Vedeldning väljs ofta som en andra värmekälla. Hushåll som utnyttjar vedeldning parallellt med el sparar i genomsnitt in 15 % av elvärmekostnaderna vilket är 1700 kWh per uppvärmningssäsong. Vedeldningen ger det bästa resultatet om massiva ackumulerande eldstäder används. Dessa har hög verkningsgrad och den ackumulerande värmen frigörs ut i bostadsutrymmet väldigt jämnt och under en lång tid.

Ved för vedeldning

Vi rekommenderar ved som fått torkat i över ett år. Ved som kluvits på våren kan vara lämplig för eldning på hösten om den fått torka ordentligt i ett luftigt utrymme, men ved som fått torka i över ett år är säkert tillräckligt torr. Den kluvna veden torkar bäst när luft kan cirkulera genom vedtraven. Under vedtraven måste man lägga underlag så att veden inte berör marken. Travarna får inte beröra varandra men de stöds i allmänhet mot varandra med hjälp av käppar.