Prindi

Informatsioonipoliitika

Tulikivi teabeedastuse eesmärgiks on tugevdada ettevõtte positiivset mainet. Informatsiooni levitamisega püütakse kinnistada Tulikivi tuntust ja edendada müüki. Ettevõtte mainet mõjutatakse väljasaadetavaid teavet juhtides. Teabeedastuse peamiseks põhimõtteks on, et see toimub kiiresti, avatult, ausalt, pidevalt ja erapooletult, pidades silmas seadusi, lepinguid ja börsiregulatsioone.

Tulikivi Edasimüüjad

Edasimüüjad

Edasimüüjad.

Kliki siia

Kontakt Tulikivi

Kataloogid